Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Prof.Dr. Melih Cevdet İNCE
Dekan

melihcevdet.ince@ozal.edu.tr

Özgeçmiş


Dr. Öğr. Üyesi Deniz KORKMAZ
Dekan Yardımcısı

deniz.korkmaz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Burçin DOĞAN
Dekan Yardımcısı

burcin.dogan@ozal.edu.tr

Özgeçmiş


Leyla GÜNEŞ
Fakülte Sekreteri

TR