Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

NATURENGS Dergisi Cilt 2 Sayı 1 Yayınlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin hakemli, bilimsel dergisi NATURENGS’in Cilt 2 Sayı 1 elektronik ortamda yayınlandı.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/naturengs

TR