Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Mühendislik Temel Bilimleri A.B.D

Prof.Dr.Ülkü YILMAZ
Bölüm Başkanı

ulku.yilmaz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş


Prof. Dr. Ayhan ESİ
Öğretim Üyesi

ayhan.esi@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Harun KAYA
Öğretim Üyesi

harun.kaya@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Burçin DOĞAN
Öğretim Üyesi

burcin.dogan@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Tankut ATEŞ
Öğretim Üyesi

tankut.ates@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Muhammed ONAY
Araştırma Görevlisi

muhammed.onay@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

TR