Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İnşaat Mühendisliği A.B.D

Prof.Dr.Mehmet ÜLKER
Bölüm Başkanı

mehmet.ulker@ozal.edu.tr

Özgeçmiş


Dr.Öğr.Üyesi Ceren KINA
Bölüm Başkan Yardımcısı

ceren.kina@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Fatma ÜLKER PEKER
Öğretim Üyesi

fatma.peker@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Özgür YILDIZ
Öğretim Üyesi

ozgur.yildiz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CEYLAN
Öğretim Üyesi

cigdem.ceylan@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aydan AKSOĞAN KORKMAZ
Öğretim Üyesi

aydan.aksogan@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Esma SARIŞIN
Araştırma Görevlisi

esma.sarisin@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

TR