Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Melih Cevdet İNCE (Dekan)
Üye Prof. Dr. Mehmet ÜLKER
Üye Prof. Dr. Melih Cevdet İNCE
Üye Prof. Dr. Ülkü YILMAZ
Üye Doç. Dr. Eser SERT
Üye Doç. Dr. Aziz AKSOY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ceren KINA
Raportör Leyla GÜNEŞ (Fakülte Sekreter V.)
TR