Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Elektrik-Elektronik Mühendisliği A.B.D

Dr.Öğr.Üyesi Gürkan KAVURAN
Bölüm Başkanı

gurkan.kavuran@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 


Dr.Öğr.Üyesi Deniz KORKMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı

deniz.korkmaz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk ALÇİN
Bölüm Başkan Yardımcısı

omer.alcin@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÜSTÜNDAĞ
Öğretim Üyesi

mehmet.ustundag@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Emrullah AYDIN
Öğretim Üyesi

emrullah.aydin@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Muhammed Buğracan ÖZKÜÇÜK
Araştırma Görevlisi

bugracan.ozkucuk@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 

TR