Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Biyomühendislik A.B.D

Doç.Dr.Aziz AKSOY
Bölüm Başkanı

aziz.aksoy@ozal.edu.tr

Özgeçmiş


Dr.Öğr.Üyesi Gülseren IRMAK
Bölüm Başkan Yardımcısı

gulseren.irmak@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe BİÇER
Öğretim Üyesi

ayse.bicer@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Duygu YILMAZ AYDIN
Öğretim Üyesi

duygu.aydin@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBULUT
Öğretim Üyesi

ekrem.akbulut@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Gör. İdil KARACA AÇARI
Öğretim Görevlisi

idil.karaca@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Esra ÖZ
Araştırma Görevlisi

esra.oz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

TR