Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İnşaat Mühendisliği A.B.D

Dr. Öğr. Üyesi Ceren KINA
Bölüm Başkanı

ceren.kina@ozal.edu.tr

Özgeçmiş


Dr. Öğr. Üyesi Özgür YILDIZ
Bölüm Başkan Yardımcısı

ozgur.yildiz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CEYLAN
Öğretim Üyesi

cigdem.ceylan@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÜLKER PEKER
Öğretim Üyesi

fatma.peker@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Esma SARIŞIN
Araştırma Görevlisi

esma.sarisin@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

TR