Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Elektrik-Elektronik Mühendisliği A.B.D

Doç. Dr. Gürkan KAVURAN
Bölüm Başkanı

gurkan.kavuran@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Deniz KORKMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı

deniz.korkmaz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ömer Faruk ALÇİN
Bölüm Başkan Yardımcısı

omer.alcin@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ali YÜCE
Öğretim Üyesi
ali.yuce@ozal.edu.tr
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜSTÜNDAĞ
Öğretim Üyesi

mehmet.ustundag@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Muhammed Buğracan ÖZKÜÇÜK
Araştırma Görevlisi

bugracan.ozkucuk@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 

TR