Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Biyomühendislik A.B.D

Doç. Dr. Aziz AKSOY
Bölüm Başkanı

aziz.aksoy@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren IRMAK
Bölüm Başkan Yardımcısı

gulseren.irmak@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ayşe BİÇER
Öğretim Üyesi

ayse.bicer@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YILMAZ AYDIN
Öğretim Üyesi

duygu.aydin@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Esra ÖZ
Araştırma Görevlisi

esra.oz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

TR