Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Mühendislik Temel Bilimleri A.B.D

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Bölüm Başkanı

ayhan.esi@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Tankut ATEŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı

tankut.ates@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Öğretim Üyesi

bayram.gunduz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ülkü YILMAZ
Öğretim Üyesi

ulku.yilmaz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Harun KAYA
Öğretim Üyesi

harun.kaya@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burçin DOĞAN
Öğretim Üyesi

burcin.dogan@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sezer ERDEM
Öğretim Üyesi

sezer.erdem@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Muhammed ONAY
Araştırma Görevlisi

muhammed.onay@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

TR