Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ
Dekan V.

orhan.gunduz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Gürkan KAVURAN
Dekan Yardımcısı

gurkan.kavuran@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Tankut ATEŞ
Dekan Yardımcısı

tankut.ates@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Neslihan KARATAŞ
Fakülte Sekreteri

neslihan.karatas@ozal.edu.tr

TR