Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yazılım Mühendisliği A.B.D.

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ASLAN
Bölüm Başkanı

serpil.aslan@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Melih Cevdet İNCE
Öğretim Üyesi

melihcevdet.ince@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Canan BATUR ŞAHİN
Öğretim Üyesi

canan.batur@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Harun BİNGÖL
Öğretim Üyesi

harun.bingol@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Erdi GENÇ
Araştırma Görevlisi

erdi.genc@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

TR