Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fakülte Kurulu

Başkan Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ (Dekan V.)
Üye Prof. Dr. Asım BALBAY
Üye Prof. Dr. Ayhan ESİ
Üye Prof. Dr. Ülkü YILMAZ
Üye Doç. Dr. Aziz AKSOY
Üye Doç. Dr. Eser SERT
Üye Doç. Dr. Gürkan KAVURAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ceren KINA
Üye Dr. Öğr. Üyesi Serpil ASLAN
Raportör Neslihan KARATAŞ (Fakülte Sekreteri)
TR