Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ (Dekan V.)
Üye Prof. Dr. Asım BALBAY
Üye Prof. Dr. Ayhan ESİ
Üye Prof. Dr. Ülkü YILMAZ
Üye Doç. Dr. Aziz AKSOY
Üye Doç. Dr. Eser SERT
Üye Dr. Öğr. Üyesi Burçin DOĞAN
Raportör Neslihan KARATAŞ (Fakülte Sekreteri)
TR