Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hakkımızda

İnsanlığın ihtiyaç duyduğu her türlü ürün, araç, yapı ve süreçleri karşılamaya yönelik olarak yapılan tasarım, üretim, işletme ve iyileştirme faaliyetlerini, sahip oldukları temel bilgileri, tecrübelerini kullanarak gerçekleştiren kişiler mühendislerdir. Mühendisler zorlu problemleri çözmek için yaratıcı bir şekilde bilgi ve becerilerini uygulayabilen veya teknolojinin ilerlemesi ve insanlığın iyileştirilmesi için araçlar icat eden profesyonellerdir.

Teknolojinin hızla geliştiği ve yayıldığı günümüzde, insan hayatını kolaylaştıracak üretim alanlarını yeniden inşa etmek gerekmektedir. Çok çeşitli sektörlere hizmet üretmesi gereken mühendislik bilimi, bu inşa sürecinde büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu sorumluluğu üstlenmek için ise, her türlü bilgi ve donanıma sahip olmayı mecburi kılmaktadır.

Bu bağlamda, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin amacı; küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek, yüksek kalite ve teknolojiye dayalı girişimlere temel teşkil edebilen bilimsel ve teknik uzmanlık becerilerine sahip mühendisler yetiştirmektir. Çağımızın artan teknoloji dünyasında heyecan verici ve mükemmel bir kariyer arıyorsanız; bireylerin günlük yaşamları üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkiye sahip olmak, hayal gücünüzü ve fikirlerinizi bu kadar çok gerçekliğe aktarmak ve de matematik ve bilimi yenilik, gerçek dünya uygulamaları, endüstri ve toplum ile ilişkilendirmek istiyorsanız, Mühendislik doğru seçimdir ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi doğru yerdir.

TR