Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İdari Personel

Neslihan KARATAŞ
Fakülte Sekreteri

neslihan.karatas@ozal.edu.tr

Funda SAVAŞ
Tahakkuk Personeli

funda.savas@ozal.edu.tr

TR