Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz

Fakültemiz, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile ülkemizin gereksinimlerine cevap verebilecek, objektif düşünebilen, üretken, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştiren ve yaptığı çalışmalar ile bilgi ve teknoloji üreten uluslararası düzeyde kabul görmüş bir araştırma ve eğitim merkezi olmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz

Alanında çağı yakalamak ve bir adım ilerisine geçmek hedefi doğrultusunda uluslararası standartlarda, uygulamalı özgün eğitim vererek; adil, katılımcı yönetim anlayışıyla, alanında lider, bilgiyi katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı sunan mühendisler yetiştirmek.

TR