Yönetim

Prof.Dr.Ahmet Bedri ÖZER
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Murat POLAT
Fakülte Sekreteri