Yönetim

Prof.Dr.Mehmet ÜLKER
Dekan

Dr.Öğr.Üyesi Burçin DOĞAN
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Harun KAYA
Dekan Yardımcısı

Leyla GÜNEŞ
Fakülte Sekreteri