Yönetim

Prof.Dr.Mehmet ÜLKER
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Dr.Öğr.Üyesi Burçin DOĞAN
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Harun KAYA
Dekan Yardımcısı

Derya OĞUZ
Fakülte Sekreter V.