Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Prof.Dr.Mehmet ÜLKER
Dekan

Doç. Dr. Harun KAYA
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Burçin DOĞAN
Dekan Yardımcısı

Leyla GÜNEŞ
Fakülte Sekreteri