Yazılım Mühendisliği A.B.D.

Prof.Dr. Melih Cevdet İNCE
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz HARK
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Canan BATUR ŞAHİN
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ASLAN
Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Erdi GENÇ
Araştırma Görevlisi