Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Temel bilimler;  mühendisliğin çok önemli bir bileşenidir. Kaliteli bir mühendislik öğretiminin ancak kaliteli bir temel bilimler öğretimi ile mümkün olabileceği açıktır. Temel bilimler dinamik bir yapıya sahip olup özellikle mühendislik alanından büyük ölçüde etkilenmektedir. Mühendislik alanındaki gelişmeler temel bilimler alanında yeni araştırma konularının ortaya çıkmasına neden olmakta ve bu konulardaki ilerlemeler tekrar mühendisliğe ve mühendislik öğretimine katkı sağlamaktadır.

Mühendislik lisans öğrencilerine verilen matematik, fizik ve kimya dersleri ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilen mühendislik matematiği dersleri bu doğrultudaki en temel uygulamalardır. Bunun yanı sıra üniversitenin diğer birimlerinin ders programlarında bulunan matematik, fizik ve kimya dersleri için de Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim kadrosu desteği sağlayacak önemli bir bölümdür. Mühendislik Temel Bilimleri özellikle disiplinlerarası projelerin geliştirilmesi, lisansüstü eğitim programlarının oluşturulması ve ortak bilimsel çalışmaların gerçekleştirmesinde köprü vazifesi görebilecek bir bölümdür. Ayrıca özellikle yüksek lisans tezi veya doktora tezi tamamlama aşamasında olan mühendislik lisansüstü öğrencileri, bu çalışmaları sırasında temel bilimler alanında duydukları ihtiyaçlar için Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden kolay ve hızlı bir şekilde destek alabileceklerdir.

Hem ders içerikleri hem de ders işleyişinin klasik Fen ve Edebiyat Fakülteleri bünyesinde yürütülen temel bilimler öğretiminden farklılık göstermesi, özellikle derslerin işlenişi sırasında mühendislik uygulamalarından örneklerin verilmesi öğrencilerin motive olmasında ve bakış açılarının gelişmesi konusunda son derece önemlidir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) olarak, müfredatlarımızı modern/güncel teknolojileri ve yaklaşımları içerecek şekilde düzenlememiz ve hedef olarak “girişimciliği hedefleyen” ve “bilim insanı olmayı özendiren ve yönlendiren” bir anlayış içerisinde derslerin düzenleneceği bir bölüm amaçlamaktayız.

Analiz etme yeteneğine ve sağlam bir temel bilimler donanımına sahip mühendisler yetiştirmek özelde üniversitemiz vizyonu için genelde ise ülkemiz açısından son derece önemlidir. Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü, lisans ve lisansüstü mühendislik programlarında öğrenim gören mühendislik öğrencilerinin  temel bilimler  alanında güçlü bir altyapıya sahip olmalarını sağlamak ve üniversitenin araştırma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmak misyonuna sahip olarak hareket etmeyi amaçlamaktadır.

MTÜ Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü lisans ve lisansüstü mühendislik programlarında öğrenim gören mühendislik öğrencilerinin  temel bilimler  alanında güçlü bir altyapıya sahip olmalarını amaçlar. Mühendislik lisans öğrencilerine verilen temel bilim dersleri bu doğrultudaki en temel uygulamalardır. Bir diğer uygulama olarak, mühendislik lisans ve lisansüstü öğrencilerinin fizik, kimya veya matematiğin ilgi duydukları bir alanında derinlemesine bilgi kazanmaları için açılan dersler sayılabilir.  Ayrıca,  üniversitenin diğer birimlerinin ders programlarında bulunan temel bilim dersleri için de Bölüm tarafından öğretim kadrosu desteği sağlanmaktadır.

Lisans ve lisansüstü düzeyde temel bilimler derslerini vermenin yanında,  üniversitenin araştırma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmak da Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü misyonunun önemli bir parçası olacaktır. Bölüm öğretim üyelerinin, yürütecekleri araştırma projeleri, saygın uluslararası dergilerde yayınladıkları bilimsel makaleler  ve saygın konferanslarda sundukları bilimsel bildirilerle alanlarındaki bilimsel araştırmalarda öncü olmaları hedeflenmektedir. Bunun yanında, özellikle disiplinlerarası projeler geliştirmek yoluyla, MTÜ’nün diğer birimlerindeki öğretim üyeleri ile ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek bir başka amaçtır.