Elektrik-Elektronik Mühendisliği A.B.D

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÜSTÜNDAĞ
Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Deniz KORKMAZ
Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Gürkan KAVURAN
Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk ALÇİN
Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Muhammed Buğracan ÖZKÜÇÜK
Araştırma Görevlisi