Biyomühendislik A.B.D

Doç.Dr.Aziz AKSOY
Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gülseren IRMAK
Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe BİÇER
Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Duygu AYDIN YILMAZ
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBULUT
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Gör. İdil KARACA AÇARI
Öğretim Görevlisi
Arş. Gör. Esra ÖZ
Araştırma Görevlisi