Biyomühendislik

Biyomühendislik Bölümü

Biyomühendislik kuramsal bilgi yaklaşımı ile Biyoloji Mühendisliği, en temel anlamı ile mühendislik ilkelerinin yaşam bilimlerine uygulanmasıdır. Biyomühendislik, temel mühendislik bilimleri ile biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması bilimlerindeki, hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır. Son yıllardaki hızla gelişmeler doğrultusunda, 21. yüzyılda, biyomühendislik insanlığın hızlı sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir araç olarak görülmektedir. Biyomühendislik alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde ilaç endüstrisinden kimyaya, çevreden gıda endüstrisine, bir çok endüstri alanında  biyomühendislik yöntemleri kullanılmakta, yeni yöntemler geliştirilmekte ve bu yöntemlerle yeni ürünler geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. 

Biyomühendislik; biyolojik sistemlerin mühendislik teknik ve görüşleri çerçevesinde irdelenerek teknolojiye uygulanmasını ve sağlık, çevre, gıda, tarım gibi çeşitli alanlarda oluşan problemlere biyoteknolojik açıdan çözümler getirilmesini sağlayan bir bilim dalıdır. Multidisipliner bir çalışma alanı olduğu için temel bilimlerin yanında kimya mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, gıda mühendisliği gibi çeşitli mühendislik dallarıyla da etkileşim halindedir. Bu etkileşimler sonucunda oluşan biyomedikal mühendisliği, genetik mühendisliği, biyoproses mühendisliği, doku mühendisliği gibi alt çalışma dalları bulunmaktadır. Temel hedefi insan yaşamını kolaylaştırmak olan biyomühendislik alanı özellikle nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde, ilaç, aşı ve sensör geliştirilmesinde, artan gıda problemlerinin çözümlenmesinde, artan çevre kirliliğinin önlenmesinde, azalan enerji kaynaklarına karşı alternatif kaynakların çeşitlendirilmesinde önem kazanmıştır. Canlıların biyoteknolojik uygulamalarda kullanılarak ürünlerinin eldesi veya canlı metabolizmasının model olarak çeşitli alanlarda kullanılması söz konusudur.

Biyomühendislik Bölümü, öğrencilerine, temel biyomühendislik ve biyoproses mühendisliği bilgi ve becerilerinin yanı sıra biyopolimerler, protein mühendisliği, proteomik, sistem biyolojisi, biyomateryal, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji ve gıda biyoteknolojisi gibi biyomühendisliğin farklı birçok alanında uzmanlık kazandırmayı hedeflemektedir.

Biyomühendislik programından mezun olan öğrenciler, biyoloji, mühendislik bilimleri ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında ve özel sektörde araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilirler veya laboratuvarlarda yaptıkları çalışmaları sanayi sektörüne aktarma görevini de üstlenirler.