Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği donanım ve yazılım alanında karşılaşılan algoritmik süreçlerin uygulamalarını içeren bir mühendislik dalıdır. Bunun yanı sıra teknolojik, ekonomik, bilimsel ve sosyal alanlarda karşılaşılan problemlere çözümler üretir. Öğrencilerin bu disiplin içinde eğitim aldıkları dört ana konu vardır: teori, soyutlama, tasarım ve pratik. Teori hesaplama konusunun matematiksel ve bilimsel altyapısını sağlar. Soyutlama algoritmaların, veri yapılarının, donanım mimarisinin modellenmesi prensiplerini içerir. Tasarım ve pratik ise donanım-yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde gerekli olan araçların ve teorinin kullanılmasını anlatır. Bu araçlar arasında programlama dilleri, veri tabanları, ağ protokolleri, istemci/sunucu mimarisi, yapay zeka v.b. sayılabilir. Bilgisayar Mühendisliği programları temel bilimler, temel mühendislik, sosyal bilimler ve bilgisayar bilimleri derslerini içerir. Bilgisayar Mühendisliği temeli, teori, programlama, bilgisayar organizasyonu, sayısal tasarım, nümerik analiz, algoritmalar ve veri yapıları derslerinde verilir. İleri sınıflarda ise işletim sistemleri tasarımı, veritabanı uygulamaları, bilgisayarla grafik, bilgisayar mimarisi, mikro işlemciler, programlama dillerinin özellikleri, nesneye yönelik programlama yöntemleri ve yazılım mühendisliği konuları işlenir.

Bilgisayar mühendisliğinin amacı bilgisayar alanında teorik ve pratik bilgiye sahip deneyimli ve bilgili kadrolar yetiştirmek, aynı zamanda yüksek bilimsel gelişmeye ve araştırmaya katkıda bulunabilecek ve Bilgisayar Mühendisliği alanında kadrolar yetiştirebilecek yöneticiler ve eğiticiler yetiştirmektir.

Bölüm ayni zamanda Bilgisayar Mühendisliği dalında uzman ve eğitici şahıslar yetiştirmek ve iyi tecrübe kazanmış olan bu şahıslar sayesinde endüstrideki, iş merkezlerindeki ve yüksek öğrenim kurumlarındaki açığı kapatmaktır. Buna ilave olarak, araştırma yapmak, Bilgisayar mühendisliği alanlarında söz sahibi bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı amaçlar. Bu doğrultuda, Bilgisayar mühendisliği Bölümü, öğrencilerinin nitelikli bir öğretmen ve araştırmacı olabilmeleri için kendilerine gereken, alana özel bilgi ve yaklaşımları öğretmeyi, bireyler yetiştirmeyi de kendine görev edinmiştir.

E-devlet, e-bankacılık, e-ticaret, e-sağlık, e-tarım, e-eğitim, akıllı fabrikalar, akıllı evler, akıllı araçlar gibi uygulamalarla hayatımızın her alanında gördüğümüz yazılım ve donanım uygulamalarına paralel olarak Bilgisayar Mühendisliğinin önemi ve kapsamı her geçen gün artmaktadır

Var olan uygulamaların daha geliştirilmesi, daha güvenli ve kullanılabilir hale gelmesi için yazılım teknolojileri, donanım teknolojileri, temel elektronik altyapısı, bilgisayar mimarisi, programlama, veritabanı, görüntü işleme, bilgisayar ağları, web teknolojileri gibi temel konular yanında bilgi güvenliği, yapay zeka, endüstriyel otomasyon sistemleri, gömülü sistemler, kriptoloji, mobil sistemler, bulut bilişim, büyük veri gibi güncel alanları da kapsayan teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Günümüzde bilgisayarlar, hayatımızın her alanında çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği, mühendislik biliminin bilgisayar sistemlerini geliştirmekle ilgilenen dalıdır. Bilgisayar teknolojisindeki hızlı değişimler, sadece bu alanın temel bilgilerini kavramış mühendisler değil aynı zamanda alanın gerektirdiği şekilde sürekli kendini geliştirebilen ve yenileyebilen mühendislerin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır.