Akademik Personel

Prof.Dr. Ahmet Bedri ÖZER

E-mail:b.ozer@ozal.edu.tr

Doç.Dr.Eser SERT
Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Fatih TOPALOĞLU
Bölüm Başkan Yrd.
Dr.Öğr.Üyesi Soner KIZILOLUK
Bölüm Başkan Yrd.
Dr.Öğr.Üyesi Selman YAKUT
Öğretim Üyesi